Cursuri de Prim Ajutor Obligatorii pentru Persoane Juridice: Siguranță și Conformitate Legală – Asociatia Succes in Educatie si Sport

Într-o societate în continuă schimbare, protejarea siguranței și sănătății angajaților și clienților este o prioritate. Acest obiectiv nu doar că reflectă un angajament moral, ci și o cerință legală. Conformitatea cu legislația în vigoare, cum ar fi Directiva Consiliului 89/391/CEE și Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma în domeniul sănătății, impune firmelor să asigure formare în prim ajutor pentru angajați. Astfel, Asociația Succes în Educație și Sport (ASES) vine în întâmpinarea acestor cerințe prin oferirea de cursuri de prim ajutor specifice și adaptate nevoilor persoanelor juridice.

Responsabilitatea Legală a Persoanelor Juridice

Legislația națională și europeană stabilește în mod clar obligația angajatorilor de a asigura formarea în prim ajutor a personalului lor. În conformitate cu Directiva Consiliului 89/391/CEE, angajatorii sunt obligați să ia măsuri pentru promovarea securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 completează acest aspect, stipulând în articolul 10 că angajatorii trebuie să ia măsurile necesare pentru a acorda primul ajutor prin desemnarea lucrătorilor care să aibă aceste competențe.

În plus, conform articolului 39, aliniatul 6, încălcarea acestor dispoziții constituie o contravenție, sancționată cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei. Prin urmare, angajatorii sunt obligați să asigure formarea angajaților în domeniul primului ajutor pentru a evita astfel de sancțiuni și pentru a-și îndeplini responsabilitățile legale.

Cursuri de Prim Ajutor Adaptate Persoanelor Juridice

ASES înțelege necesitatea unor cursuri de prim ajutor special adaptate pentru persoanele juridice. Prin urmare, ASES oferă un program de instruire personalizat, care acoperă toate aspectele relevante pentru siguranța angajaților și a clienților.

Cursurile de prim ajutor oferite de ASES pentru persoanele juridice includ toate elementele esențiale necesare pentru a face față unui spectru larg de situații de urgență. De la acordarea primului ajutor în cazul persoanelor inconștiente care respiră, până la gestionarea traumatismelor, resuscitare cardio-pulmonară, intervenții în cazul accidentelor rutiere, electrocutări, înecuri și multe altele, participanții vor fi pregătiți în mod adecvat pentru a face față oricărei situații critice.

Beneficii Suplimentare pentru Persoanele Juridice

ASES își asumă responsabilitatea de a face cursurile de prim ajutor cât mai accesibile și eficiente pentru persoanele juridice. În funcție de numărul de persoane înscrise la curs, ASES oferă reduceri de preț semnificative. Mai mult, pentru a asigura un proces de învățare cât mai comod și eficient, ASES poate organiza cursurile în locația persoanei juridice, eliminând astfel nevoia de deplasare a angajaților.

Cursurile de prim ajutor sunt nu doar o necesitate legală pentru persoanele juridice, ci și un pas esențial în asigurarea siguranței angajaților și clienților. Prin participarea la aceste cursuri, persoanele juridice nu numai că se conformează legislației, dar și demonstrează angajamentul lor față de responsabilitatea socială și față de comunitatea în care își desfășoară activitatea. Asociația Succes în Educație și Sport se angajează să ofere servicii de formare de înaltă calitate și personalizate pentru a răspunde nevoilor specifice ale persoanelor juridice, contribuind astfel la crearea unui mediu de lucru mai sigur și mai sănătos pentru toți.

Afla mai multe detalii pe – https://asociatiasucces.ro/curs-de-prim-ajutor/

Previous post Succes Grup – Promovarea Proiectelor Europene și Guvernamentale prin Comunicate de Presă
Next post Explorând Profesionalismul în Recoltarea Probelelor Biologice și Administrarea Injecțiilor: Cursul de Instruire Oferit de Asociația Succes în Educație și Sport